ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος διαφοροποιείται από την ιδιαιτερότητα του κάθε ιατρικού ιστορικού και την συχνότητα των συναντήσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *